Behandeling

Wij kijken graag samen met jou naar het totaalplaatje en gaan holistisch te werk. We kijken naar jouw lichaam, brein, leven, leefgewoonten, stressfactoren en mogelijkheden. Samen onderzoeken we op welke manier jij invloed kunt uitoefenen op jouw klachten en gaan we praktisch aan de slag. Allereerst besteden we aandacht aan wat er op dat moment nodig is om tot herstel te komen, zodat je direct je eerste stappen kunt gaan maken.

Wij kunnen je uitleg geven over hoe jouw brein werkt en hoe fysieke, mentale en cognitieve processen een rol spelen bij het ontstaan van klachten, zodat je jezelf steeds beter begrijpt. Je verruimt je blik en leert overstijgend denken over jouw gezondheid. Je leert jezelf beter kennen en krijgt steeds meer grip. Samen nemen we jouw dagelijks leven onder de loep en brainstormen we over de toekomst. Want dat is de plek waarop jij invloed hebt en waarop jij dingen anders gaat doen om meer grip, gezondheid en geluk te gaan ervaren.

Het is goed om te weten dat in sommige gevallen alleen ergotherapie niet voldoende is om optimaal te herstellen. Wanneer er bijvoorbeeld veel ballast vanuit het verleden een rol blijft spelen, zijn enkel aanpassingen maken in het dagelijks leven en inzicht niet voldoende voor herstel. Wanneer wij dit bemerken, zullen wij hier altijd open en eerlijk over communiceren met jou, zodat we samen kunnen kijken naar (aanvullende) oplossingen hiervoor. Soms is dit in overleg met de huisarts of specialist, maar ALTIJD in overleg met jou.

Energie Herstel heeft een breed samenwerkingsnetwerk waardoor er soms wat kortere lijntjes zijn naar aanvullende behandelingen, indien nodig.

Wat is ergotherapie?

Ergotherapie is een therapie die zich richt op de zelfredzaamheid van de mens. Wanneer je door welke reden dan ook bepaalde activiteiten niet (meer) kunt uitvoeren, wordt er gekeken naar mogelijke oplossingen. Deze kunnen zijn; Inzet van compensatiestrategieën, het (opnieuw) aanleren van vaardigheden en/of hulpbronnen van de omgeving inzetten zodat jij weer zo zelfstandig mogelijk kunt functioneren in jouw eigen omgeving.

Ergotherapie richt zich niet op de aandoening of de klacht als zodanig (beschikt wel over voldoende medische achtergrond kennis), maar kijkt hoe jij met deze klacht kan leren omgaan. Jij en jouw dagelijkse omgeving staan centraal. Wanneer jouw activiteiten op een bepaalde manier worden verstoord, wordt onderzocht wat de oorzaak is van deze problemen. Daarbij wordt uiteraard rekening gehouden met jouw voorkeursleerstijl en karakter.

De basisprincipes van ergotherapie sluiten naadloos aan op de aanpak die nodig is om te herstellen van stressklachten, een disbalans in energieverdeling of een burn-out. 

Alle methodes die vanuit de ergotherapie worden toegepast zijn wetenschappelijk bewezen effectief en bevorderen het herstel van klachten.

Burn-out behandeling

Heb jij stressklachten ofwel last van overspannenheid? Heb jij een burn-out en daardoor moeite met je energieverdeling? Energie Herstel kijkt met jou mee hoe jouw week eruit ziet door middel van een activiteiten analyse maar ook door hierover samen in gesprek te gaan. We gaan in gesprek  achterhalen waar jou energie naar uitgaat evenals waar jij van oplaad. Met als bedoeling het opstellen van een plan om te kunnen herstellen maar ook toekomstige klachten  leren te voorkomen.

De burn-out behandeling is gericht op het verbeteren van de balans tussen werk en privé en zorgt ervoor dat je je energie beter kunt verdelen. Binnen deze behandeling krijg je meer inzicht in het ontstaan de klachten, mogelijke valkuilen en hoe jij hier beter mee om kunt gaan. De behandeling biedt praktische handvatten en wordt volledig afgestemd op jouw dagelijks leven (thuissituatie, werken/dagbesteding, vrije tijd en sociale contacten), waardoor je direct aan de slag kan. Aan het einde van een traject ben je in staat om vroegtijdige signalen van onbalans en overbelasting te herkennen. Ook heb je voldoende praktische tips om toekomstige (overbelastings) klachten bij te sturen en/of te voorkomen.

Binnen een behandeltraject wordt er gewerkt aan bewustwording van het eigen gedrag. Karaktereigenschappen worden kritisch bekeken en er wordt gekeken naar hoe jij gewend bent activiteiten aan te pakken. Hier liggen vaak onbenutte mogelijkheden tot verandering, waar je je voordien niet bewust van was. In de laatste fase van het traject worden valkuilen geëvalueerd en wordt er een preventieplan opgesteld om klachten in de toekomst te kunnen voorkomen. Om een terugval te voorkomen en het geleerde consequent te blijven toepassen kan het wenselijk zijn om een controle afspraak in te plannen nadat het traject is afgerond.

Bore-out behandeling

Dagelijks zie ik in mijn praktijk mensen met klachten, die door de huisarts, bedrijfsarts of een andere specialist naar mij worden doorgestuurd. Zij zijn uitgevallen in hun dagelijkse bezigheden, werk of studie. De aanmeldvraag is vaak: herstellen van uitputting en werk of dagelijkse bezigheden hervatten.

Wanneer ik iemand voor het eerst zie, maken we kennis en ben ik benieuwd naar hun verhaal, achtergrond en het ontstaan van de klachten. Soms komt er een heel gedetailleerd verhaal, maar soms ook niet. Vaak genoeg zie ik mensen die niet onder woorden kunnen brengen hoe ze in deze situatie terecht zijn gekomen, laat staan dat ze weten hoe ze hier uit moeten raken. Om een start te kunnen maken, geef ik altijd een toelichting op de redenen waardoor wij als mens uit balans kunnen raken. Dit kan zijn door overbelasting die ons uitput, maar dit kan ook zijn door onderbelasting, te weinig uitdaging en te weinig prikkels, waardoor instorting kan ontstaan. Dit laatste is regelmatig een eyeopener waar veel mensen nog nooit van hebben gehoord.

Als ik een schatting zou moeten maken, denk ik dat 40% van de mensen die ik zie, zijn ingestort door te weinig uitdaging. In plaats van een burn-out hebben zij te maken met een bore-out. Dit is het tegenovergestelde van een burn-out, maar uit zich met vergelijkbare klachten, waardoor mensen hun eigen klachten niet altijd kunnen verklaren.

Hoe kan het dat je kan uitvallen door te weinig uitdaging? Dit komt omdat verveling hetzelfde systeem triggert in je lijf en in je brein als wat er gebeurt bij overbelasting. Echter de weg naar herstel is heel anders, zodat het noodzakelijk is om te weten of je klachten hebt opgelopen vanuit een bore-out of vanuit een burn-out. Zo moet iemand voor zijn herstel van zijn burn-out leren remmen, nee leren zeggen en prioriteiten leren stellen. Terwijl iemand met een bore-out op zoek moet gaan naar waar hij wel door wordt uitgedaagd. Dit laatste is ontzettend lastig wanneer je door de tijd heen inactief en passief bent geraakt door de situatie waar je in zit. Om deze reden is het herstel van een bore-out vaak moeilijker dan een burn-out. Om de vicieuze cirkel van een bore-out te doorbreken, moet je namelijk weten wat je leuk vindt, waar je warm van wordt en wat jouw interesses zijn. Dit zijn nou net de dingen welke jij de afgelopen tijd bent kwijt geraakt. 

Durf jij jouw leven anders in te richten?

Wat zijn nou typische signalen van een bore-out? Slecht kunnen slapen, aanhoudende vermoeidheid, uitstelgedrag, een laagzelfbeeld, weinig zicht op eigen kwaliteiten en somberheid. Maar wat ik ook veel hoor in de praktijk, is dat dit de mensen zijn die op maandag weer toe leven naar het weekend. Die de dagen en de uren aftellen en die letterlijk naar de klok kunnen staren totdat er weer een uur om is.

Meestal is het zo dat diegene zichzelf in veel situaties onderschat, vanuit zijn natuur niet graag als eerste aan iets nieuws begint, liever uitdagingen uit de weg gaat, of liever de kunst af wil kijken bij een collega, waardoor alle nieuwe projecten aan zijn neus voorbij gaan. Onder een bore-out ligt vaak de angst om te falen ten grondslag, een hoge mate van perfectionisme waarbij de lat zo hoog wordt gelegd dat het geen zin heeft om überhaupt aan de taak te beginnen. 

Herken jij je in dit verhaal? En ben jij bang dat jij een bore-out hebt of ben je bang er een te krijgen? Ergotherapie praktijk Energie Herstel, kijkt graag met jou mee, hoe jij deze vicieuze cirkel en patronen kan doorbreken om klachten te voorkomen of om hiervan te herstellen.