Willemien Vette

Mijn naam is Willemien Vette (jouw therapeut), ik ben HBO opgeleid als ergotherapeut, cognitief revalidatie therapeut (CRT) en burn-out coach. Na 7 jaar ervaring binnen de specialistische geestelijke gezondheidszorg (GGZ), wat nog steeds een ontzettend interessant werkveld is, zie ik mogelijkheden binnen de eerstelijnszorg, problemen bij de kern aan te pakken. Vaak genoeg heb ik binnen complexe problematiek gezien dat de oorzaak o.a. lag bij uitputting. Dit zorgt voor een opeenstapeling van problemen, zoals het verliezen van baan, relatie en het ontstaan van mogelijk andere aandoeningen zoals een angststoornis, depressie of psychose. Dit had in sommige gevallen voorkomen kunnen worden.

Ik ben als jouw therapeut overtuigd van het feit dat je zelf invloed kan hebben op je eigen stressklachten wanneer je jezelf goed kent. Wanneer je voldoende inzicht hebt en weet wat er voor jou helpt, sta je dichterbij jezelf en verder weg van je klachten. Ik vind het mooi om iemand te coachen in dit proces, te ontdekken wat helpt om te herstellen en om ervoor te zorgen dat het nooit meer zo ver komt. Doen wat daadwerkelijk bij jou past, waar je van binnen blij van wordt, op jouw voorwaarden, dát is de manier om uit een vicieuze cirkel te komen en te blijven. Dit is waar Energie Herstel jou bij kan helpen.

Kwalificaties

Naast mijn HBO opleiding tot ergotherapeut heb ik de opleiding tot erkend cognitief revalidatie therapeut en burn-out coach afgerond. Om mezelf verder te specialiseren en te verdiepen heb ik diverse cursussen gevolgd om handelingsanalyses uit te voeren en ben ik geschoold in verschillende modellen en theorieën die effectief zijn in te zetten bij burn-out coaching.

PRPP Assessment – Perceive Recall Plan Perform – Gestandaardiseerd, cliëntgericht, flexibel, criterium gerefereerd en ecologische valide instrument dat een middel biedt om de effectiviteit van het toepassen van informatieverwerkings- strategieën te beoordelen tijdens het uitvoeren van alledaagse handelingen in een realistische omgeving, welke kan worden ingezet bij het uitwerken van een handelingsanalyse.

De Activiteitenweger – Praktijkmodel dat ingezet kan worden als hulpmiddel voor het plannen van dagelijkse activiteiten. De Activiteitenweger geeft een meetbare richtlijn voor het optimaal indelen van een dag of week, waarbij rekening wordt gehouden met belasting/belastbaarheid.

CO-OP- Cognitive Orientation to daily Occupational Performance – Een interventie gebaseerd op cognitieve leertheorie en motor learning. Er wordt gewerkt aan de hand van ondersteunende cognitieve strategieën die de cliënt zelf ontdekt en waarmee zij/hij zijn dagelijkse activiteiten weer kan uitvoeren.

Verder hou ik me bezig met de ontwikkeling en erkenning van therapievormen binnen de specialistische geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en heb een aantal vakgerichte artikelen op mijn naam staan; Cognitieve neurorehabilitatie psychiatrie, Herstel van het gewone leven, Reïntegratieproces na niet-aangeboren hersenletsel, Vermoeidheid na kanker & Ergotherapie Emergis.