Vergoeding, verwijzing en afmelding

Vergoeding & tarieven
Energie Herstel heeft voor 2024 met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten, wat betekent dat de behandeling volledig wordt vergoed. De behandeling van Energie Herstel is opgenomen in het basispakket, waardoor je recht heb op 10 uur ergotherapie per kalenderjaar, waarbij sommige verzekeraars meer vergoeden.

Als je al aanspraak hebt gemaakt op jouw eigen risico, hoef je voor deze behandeling dus niets te betalen. Mits je eigen risico nog niet op is, zijn de kosten van de ergotherapiebehandeling maximaal jouw eigen risico. De exacte kosten hangen af van de hoeveelheid afgenomen behandelingen, deze kosten verschillen per zorgverzekeraar.

Als je buitenom de zorgverzekeraar of boven op die 10 uur extra contacten wilt boeken, bedragen de kosten €80 per behandeling.

Verwijzing
Energie Herstel werkt graag met een verwijzing vanuit je huisarts/arbo-arts of andere specialist. Bij particuliere betaling kan dit achterwege worden gelaten.

Afmelding
Als je je afspraak wilt verzetten, neem dan contact op met je ergotherapeut en wij kijken of we de afspraak naar een voor jou geschikt moment kunnen verplaatsen. Als je je binnen 24 uur voor de geplande afspraak afmeldt, zijn wij helaas genoodzaakt om de gereserveerde tijd particulier in rekening te brengen. Wij hanteren hiervoor een standaard bedrag van €80 per behandeling.

Toekomstige vergoedingen en tarieven
Het is nog onduidelijk of we 2025 gecontracteerd blijven werken of dat dit zal veranderen. Dit komt door de steeds hogere eisen vanuit de zorgverzekeraars. Energie Herstel wil goed blijven afwegen of volledige vergoeding aan de hand van de hoog gestelde eisen van de zorgverzekeraars, passend blijven bij de missie, visie en waarden waar wij als praktijk voor willen blijven staan.