Ergotherapie

Wat is ergotherapie?

Ergotherapie is een therapie die zich richt op de zelfredzaamheid van de mens. Wanneer je door welke reden dan ook bepaalde activiteiten niet (meer) kunt uitvoeren, wordt er gekeken naar mogelijke oplossingen. Deze kunnen zijn; Inzet van compensatiestrategieën, het (opnieuw) aanleren van vaardigheden en/of hulpbronnen van de omgeving inzetten zodat jij weer zo zelfstandig mogelijk kunt functioneren in jouw eigen omgeving.

Ergotherapie richt zich niet op de aandoening of de klacht als zodanig (beschikt wel over voldoende medische achtergrond kennis), maar kijkt hoe jij met deze klacht kan leren omgaan. Jij en jouw dagelijkse omgeving staan centraal. Wanneer jouw activiteiten op een bepaalde manier worden verstoord, wordt onderzocht wat de oorzaak is van deze problemen. Daarbij wordt uiteraard rekening gehouden met jouw voorkeursleerstijl en karakter.

De basisprincipes van ergotherapie sluiten naadloos aan op de aanpak die nodig is om te herstellen van stressklachten, een disbalans in energieverdeling of een burn-out. 

Alle methodes die vanuit de ergotherapie worden toegepast zijn wetenschappelijk bewezen effectief en bevorderen het herstel van klachten.