Sofie de Nooijer

Mijn naam is Sofie de Nooijer en ik ben HBO opgeleid als ergotherapeut. Ik werk met enthousiasme op maandag en dinsdag voor Energie Herstel. Naast Energie Herstel ben ik werkzaam bij ergotherapiepraktijk Hart voor Ergotherapie en op de crisisafdeling bij GGZinGeest.

De combinatie van werken als ergotherapeut in de eerste- en tweedelijnszorg zorgt ervoor dat ik mijn kennis en ervaring op verschillende manieren kan toepassen en uitbreiden. Dit maakt mijn werk afwisselend en interessant. De afgelopen jaren heb ik ervaring opgedaan binnen geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg. Als ergotherapeut denk ik in mogelijkheden en werk ik persoonsgericht omdat iedere situatie, hulpvraag en persoon anders is.

Ontdekken waar je zelf invloed op hebt en problemen bij de kern aanpakken zodat je kan doen waar je blij van wordt, daar wil ik graag aan bijdragen.

Kwalificaties:

Naast mijn HBO opleiding tot ergotherapeut heb ik een aantal cursussen afgerond om mij verder te specialiseren en te verdiepen.

PRPP assessment- De PRPP staat voor Percieve Recall Plan Performe
Ofwel waarnemen, herinneren, plannen en uitvoeren, en is een observatie instrument om cognitie en perceptie te beoordelen bij volwassenen die problemen hebben met informatieverwerking. Middels dit instrument kan een ergotherapeut kijken en analyseren wat de cognitieve problemen van iemand zijn tijdens het uitvoeren van een gewone taak. Door de analyse waar het mis gaat is een snelle verbinding gelegd naar de juiste interventie of strategie om het handelen te verbeteren.

Cursus ´Ergotherapie bij burn-out en bore-out behandeling´
Deze cursus biedt handvatten hoe een ergotherapeut het herstel van een burn-out en een bore-out kan bevorderen en leert hoe de ergotherapeut een behandeling vorm kan geven. Dit is toepasbaar in de eerste lijn, in een instelling, in de psychiatrie, in de revalidatie of in een ziekenhuis, overal kom je mensen tegen met overbelastings- en onderbelastingsproblematiek tegen.