Kwalificaties

Naast mijn HBO opleiding tot ergotherapeut heb ik de opleiding tot erkend cognitief revalidatie therapeut en burn-out coach afgerond. Om mezelf verder te specialiseren en te verdiepen heb ik diverse cursussen gevolgd om handelingsanalyses uit te voeren en ben ik geschoold in verschillende modellen en theorieën die effectief zijn in te zetten bij burn-out coaching.

– PRPP Assessment – Perceive Recall Plan Perform –Gestandaardiseerd, cliëntgericht, flexibel, criterium gerefereerd en ecologische valide instrument dat een middel biedt om de effectiviteit van het toepassen van informatieverwerkings- strategieën te beoordelen tijdens het uitvoeren van alledaagse handelingen in een realistische omgeving, welke kan worden ingezet bij het uitwerken van een handelingsanalyse.

– De Activiteitenweger – Praktijkmodel dat ingezet kan worden als hulpmiddel voor het plannen van dagelijkse activiteiten. De Activiteitenweger geeft een meetbare richtlijn voor het optimaal indelen van een dag of week, waarbij rekening wordt gehouden met belasting/belastbaarheid.

– CO-OP- Cognitive Orientation to daily Occupational Performance – Een interventie gebaseerd op cognitieve leertheorie en motor learning. Er wordt gewerkt aan de hand van ondersteunende cognitieve strategieën die de cliënt zelf ontdekt en waarmee zij/hij zijn dagelijkse activiteiten weer kan uitvoeren.

Verder hou ik me bezig met de ontwikkeling en erkenning van therapievormen binnen de specialistische geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en heb een aantal vakgerichte artikelen op mijn naam staan; Cognitieve neurorehabilitatie psychiatrieHerstel van het gewone levenReïntegratieproces na niet-aangeboren hersenletselVermoeidheid na kanker & Ergotherapie Emergis.