Golfstroomgroep Zeeland

De Golfstroomgroep Zeeland gaat op een andere manier verder.

De Golfstroomgroep Zeeland bood naast scholing en training twee andere producten aan: een individueel stress APK traject en het product ‘de knelpunten analyse’. De “de knelpunten analyse” kan nog steeds worden afgenomen. En ook coaching trajecten voor bedrijven en particulieren zijn nog steeds beschikbaar. Aanvragen hiervoor kunnen individueel bij ons worden gedaan en zullen worden uitgevoerd vanuit één van onze praktijken. Om iemand zo snel en goed mogelijk te helpen zal worden gekeken wie op dat moment tijd heeft om de aanvraag in behandeling te nemen. Op deze manier hebben wij nog steeds korte lijntjes en een nauwe samenwerking. 

De Golfstroomgroep Zeeland
De Golfstroomgroep Zeeland is ontstaan vanuit onze affiniteit mensen te helpen en krachten te bundelen. Wij hebben drie jaar lang gestreefd naar minder uitval en meer gezonde medewerkers. Helaas hebben we in de laatste periode moeten concluderen dat budgetten van grote bedrijven terug liepen en mensen vaak te laat aan de bel trokken. In de praktijk is er meer draagvlak voor het zoeken van hulp, wanneer er daadwerkelijk klachten zijn. Om deze reden richten we ons vanaf nu niet meer op preventie maar op individuele behandelingen. Voor behandeling van klachten kun je bij ieder van ons terecht in één van onze praktijken. De aanvragen voor ons specifieke product “de knelpuntenanalyse” en de coaching trajecten verdelen wij onderling.

Toekomst
Wij sluiten ons avontuur van de Golfstroomgroep Zeeland hierbij af, maar gaan samen verder met korte lijntjes, korte wachttijden en een nauwe samenwerking. Op deze manier hopen we jou en elkaar zo goed mogelijk te blijven ondersteunen. Meer weten over ons product de knelpuntenanalyse? Lees dan hier.

Wie zijn wij?
Wij zijn vier professionals uit de GGZ welke allemaal een eigen praktijk hebben gericht op behandeling van klachten.

Annemarie de Kroo

Annemarie 
is BIG geregistreerd als A en B verpleegkudige en SPV. Zij geeft EMDR behandeling, psycho-sociaal consult of psychotherapie en heeft haar eigen praktijk Praktijk de Kroo.

Voor meer informatie over de inhoud van haar behandeling, vergoedingen en werkwijze, zie haar website.
Anjo Braamse

Anjo
 is BIG geregistreerd als verpleegkundig specialist GGZ, opgeleid op masterniveau en heeft haar eigen praktijk Praktijk Samen.Voor meer informatie over de inhoud van haar behandeling, vergoedingen en werkwijze, zie haar website.

 
Rian Coumou

Rian is BIG geregistreerd als A en B verpleegkundige en SPV. Daarnaast is zij gecertificeerd mindfulnesstrainer en natuurcoach en heeft haar eigen praktijk Libero Walcheren.

Voor meer informatie over de inhoud van haar behandeling, vergoedingen en werkwijze, zie haar website.


Willemien Vette

Willemien is ergotherapeut, cognitief revalidatie therapeut en burn-out coach en heeft haar eigen ergotherapie praktijk Energie Herstel.Voor meer informatie over de inhoud van haar behandeling, vergoedingen en werkwijze, zie haar website.

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *