Golfstroomgroep Zeeland

De knelpuntenanalyse

Iedereen die genoodzaakt is zichzelf ziek te melden, omdat hij of zij is uitgevallen om wat voor reden dan ook, hoopt bij aanvang dat deze periode niet al te lang gaat duren en dat de re-integratie soepel verloopt. Het proces van re-integratie is een proces welke jij samen met je werkgever doorloopt.

Verklaringen en oplossingen formuleren |

Zowel jij als je werkgever moeten zich inzetten om dit proces tot een succes te maken. Maar wat nou als deze opstart richting werk moeilijker is dan verwacht en het maken van passende werkafspraken lastiger is dan dat je had gehoopt. Soms kan het lastig zijn samen tot concrete afspraken en een goed plan van aanpak te komen. Zeker als er sprake is van een arbeidsconflict. Maar ook wanneer hier geen sprake van is, komt het vaak voor dat afspraken maken over re-integratie lastig kan zijn. Dit kan liggen aan de communicatie met de werkvloer maar ook kunnen er andere praktische hobbels zijn waardoor het starten met werken jou niet lukt. De knelpuntenanalyse is een product welke jullie beiden hierin verder kan helpen.

Hoe is de knelpuntenanalyse ontstaan?
Bijna alle mensen die ik in mijn praktijk zie voor individuele behandeling, zijn bij aanvang deels of volledig uitgevallen op het werk. Vanuit mijn behoefte hulp te bieden, bood ik in het verleden vaker aan om mee te gaan naar gesprekken rondom re-integratie met de werkgever. Dit was vaak een goede oplossing omdat je hierdoor met mij als een extern persoon kon kijken naar mogelijke oplossingen.

Maar niet in alle gevallen was dit de juiste oplossing. Voor de werkgever voelde mijn aanwezigheid in de positie als behandeld therapeut niet altijd als objectief en neutraal. Waar ik mij geheel in kan vinden, ik kende natuurlijk vaak al achtergrond informatie en was voor z’n gesprek dan ook op de hoogte van zaken die al langer niet lekker liepen. Terwijl de werkgever niet de gelegenheid had om zijn kant van het verhaal, zonder medewerker, aan mij te kunnen toelichten.

Om dit te kunnen ondervangen, ben ik op zoek gegaan naar andere mogelijkheden. Met als doel de mensen die bij mij in behandeling zijn, toch zo goed mogelijk te kunnen helpen met het opstellen van een haalbaar plan van aanpak. Met een aantal collega’s uit het werkveld, zijn we gaan zoeken naar mogelijkheden om elkaar te ondersteunen. Toen is het concept bedacht, dat wij cliënten van elkaar kunnen bijstaan. Zodat wij niet als behandeld therapeut bij deze gesprekken kunnen aanschuiven. Dit zorgt ervoor dat er een onafhankelijk persoon aan tafel zit, welke het verhaal blanco van beide kanten kan aanhoren. Om vervolgens gezamenlijk tot concrete afspraken te komen. Samen hebben we ons laten scholen over de knelpuntenanalyse, een methode welke bruikbaar is om in deze situaties in te zetten.  

Denken in problemen of oplossingen: de psychologie van jouw stemming en  mind-setConsumentenpsycholoog | Patrick Wessels

Wat is de knelpunten analyse?
In de knelpuntenanalyse worden in een drietal gesprekken de knelpunten van zowel werkgever als medewerker in kaart gebracht. Met beide partijen vindt er, onafhankelijk van elkaar, een gesprek plaats met mij of een van mijn collega’s. In dit onafhankelijke gesprek worden de knelpunten in kaart gebracht. Nadat deze informatie is ingewonnen en op papier gezet, worden in een gezamenlijk gesprek de knelpunten besproken. In dit gesprek wordt bepaald wie de eigenaar is van het knelpunt, wat een mogelijke oplossing is en wie verantwoordelijk is voor de actie die ondernomen dient te worden. Dit gesprek wordt afgesloten met haalbare en concrete afspraken, waar beide partijen achterstaan. Dit plan wordt door een van ons uitgewerkt en dient als ondersteuning van het verplichte Plan van Aanpak, welke wordt gevraagd door het UWV. Een exemplaar hiervan kan worden verstuurd naar het UWV, waarbij de werkgever direct voldoet aan de gestelde eisen van de re-integratie.

Nadat het gemaakte plan door jullie wordt toegepast in de praktijk, is het belangrijk om na een periode van uitproberen een evaluatie in te plannen. Doel hiervan is om te bekijken of beide partijen zich aan het opgestelde plan hebben kunnen houden en of er mogelijk nieuwe knelpunten zijn. Hieraan kunnen, indien gewenst weer nieuwe actiepunten worden toegevoegd. Alles met het doel om  het proces van re-integratie succesvol te laten verlopen.

Wie voert de knelpuntenanalyse uit?
Dat doe ik of één van mijn collega’s. Benieuwd naar wie mijn collega’s zijn? Zie hier voor meer informatie.

De kosten van de knelpuntenanalyse
De kosten van de knelpuntenanalyse bedragen 390 euro voor de drie  gesprekken en de uitwerking van het rapport. De geplande evaluatie wordt los gefactureerd en bedraagt 90 euro per gesprek. Het beschikken over dit gekochte product is tevens een inspanningsverplichting wat de werkgever kan helpen in het succesvol laten verlopen van de re-integratie. Het helpt ook ter verantwoording richting het UWV, maar ook richting de medewerker die zich hierdoor serieus genomen voelt in zijn mogelijkheden tot herstel. 

Denken in oplossingen en niet problemen | My Autistic Self

Voordelen van het inzetten van de knelpunten analyse:
– De knelpuntenanalyse is een product wat jou en je werkgever helpt met het opstellen van een reëel plan met passende afspraken omtrent re-integratie.
– De knelpuntenanalyse ondersteunt het verplichte plan van aanpak, welke vanuit de Wet Verbetering Poortwachter verplicht is voor het UWV.– Het inzetten van de knelpuntenanalyse kan (onnodig) langdurig verzuim helpen voorkomen,
– Het inzetten van de knelpuntenanalyse zorgt voor een objectieve kijk en helpt bij een goede afstemming tussen beide partijen.
– De knelpuntenanalyse neemt werk uit handen voor de werkgever. 
– Een werkgever kan met de knelpuntenanalyse aantonen dat er actief is gewerkt aan re-integratie, wat een boete door het UWV voor te weinig inspanningen kan voorkomen.
 – De evaluatie van de knelpunten analyse toont de inspanningen van de werkgever en de werknemer. 
– Het rapport van de knelpuntenanalyse is een overzichtelijk overzicht van alle afspraken die zijn gemaakt. 
– En het laatste punt maar de belangrijkste: het draagt bij aan een succesvolle re-integratie.

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *