Energie Herstel

Hoe kun je zelf bezwaar maken tegen de WIA-beslissing of waar moet je rekening mee houden als je werkgever dit doet?

Je hoopt dat bezwaar maken niet nodig is. En dat uit de WIA-keuring een juiste beslissing is gekomen, waar jij, je werkgever en het UWV zich in kunnen vinden. Maar wat als jij het niet eens bent met de beslissing van het UWV? Dan kun je hiervoor in bezwaar gaan. Maar ook je werkgever kan in bezwaar gaan tegen deze beslissing.

Om welke reden, kan een werkgever bezwaar indienen tegen de een uitspraak van de WIA?
Wanneer je werkgever eigenrisicodrager is, het kan gebeuren dat je werkgever bezwaar gaat maken tegen de uitslag van de WIA. Eigenrisicodrager werkgevers hebben er namelijk baat bij dat je zo min mogelijk afgekeurd wordt, omdat dit hen bakken met geld kost achter de schermen. Dit komt omdat eigenrisicodragers 10 jaar achter de schermen jouw WIA-uitkering betalen. Een werkgever betaalt premies aan de Belastingdienst die zijn gebaseerd op het aantal WGA uitkeringen die bij een werkgever zijn ontstaan. Hoe meer WGA-uitkeringen er bij een werkgever ontstaan hoe hoger de premie voor de werkgever. Dit betekent dat de werkgever belang heeft bij de WIA-beslissing en daar dus ook wat van mag vinden.

Wat als je werkgever bezwaar heeft ingediend betreft de WIA-beslissing?
Wanneer de werkgever bezwaar heeft gemaakt tegen de WIA-beslissing, zal er aan jou worden gevraagd of jij de medische stukken van het WIA dossier naar de werkgever wil sturen. Als jij akkoord bent, dan krijgt de werkgever jouw medisch dossier in handen. Geef je geen akkoord dan moet de werkgever een arts inschakelen die de medische stukken bekijkt en apart de medische bezwaren opstelt zonder tussenkomst van de werkgever.

Houd er rekening mee dat juristen vanuit hun beroepsgeheim wel het medisch dossier mogen inzien zonder jouw akkoord. Dit mogen zij uiteraard niet delen met de werkgever. Als je zelf geen bezwaar of beroep hebt ingesteld maar alleen je werkgever dit heeft gedaan, geef dan altijd bij het UWV of de rechtbank aan dat je betrokken wil worden bij de bezwaar – of beroepsprocedure.

Je krijgt dan een kopie van het bezwaar of beroepschrift die door de werkgever is opgesteld. Vervolgens mag je ook naar de hoorzitting van het UWV of de rechtbank om een toelichting te geven of vragen te beantwoorden.

Maar wat als niet je werkgever maar jij bezwaar wilt indienen omdat je het niet eens bent met de beslissing. Hoe moet je dit dan aanpakken en waar kan je rekening mee houden?
Allereerst is het belangrijk om te weten dat je op tijd moet zijn met bezwaar maken. Het UWV hanteert een bezwaartermijn van 6 weken, te rekenen vanaf de datum dat de WIA-beslissing in is gegaan. Je kunt je bezwaarschrift digitaal doen op de website van het UWV of (aangetekend) per post.

Als je het bezwaarschrift via de UWV-website verstuurt kun je direct een ontvangstbevestiging downloaden. Doe je het per post, zorg ervoor dat deze door het UWV goed is ontvangen. Twijfel je? Bel dit altijd even na, want als de termijn van bezwaar is verlopen, kun je hier geen stappen meer in nemen.

De afdeling bezwaar en beroep van het UWV behandelt jouw bezwaarschrift. Op deze afdeling werken juristen, bezwaarverzekeringsartsen en bezwaararbeidsdeskundigen die opnieuw naar jouw dossier kijken. Deze medewerkers zijn niet eerder betrokken geweest bij jouw WIA-beoordeling. Zowel in bezwaar als beroep wordt er gekeken naar de feiten en omstandigheden die bekend waren of hadden moeten zijn op de ingangsdatum van de WIA-uitkering waar je bezwaar tegen maakt. Op basis van deze gegevens en uiteraard de geldende wet- en regelgeving wordt er gekeken of de eerdere WIA-beoordeling op juiste wijze tot stand is gekomen.

Je kunt zelf een bezwaarschrift schrijven om in te dienen maar het handigste is, om hier hulp bij te vragen. Als je een rechtsbijstandverzekering hebt, kunnen zij jou hierbij helpen of je neemt een advocaat of jurist in de arm, welke gespecialiseerd is in sociaal zekerheidsrecht. Ook als je het hebt uitbesteed, is het belangrijk dat je het bezwaarschrift goed doorleest voordat het naar het UWV wordt gestuurd. Dan kan jij zelf zien of er niets ontbreekt. Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een bezwaarschrift bij het UWV. Dit staat uiteraard los van de eventuele kosten die je moet maken voor het vragen van hulp bij het schrijven van het bezwaarschrift. Indien je privé-kosten hebt gemaakt en later het UWV jou in gelijk heeft gesteld, kan je deze achteraf terugvragen bij het UWV als zijnde proceskostenvergoeding . Deze vergoeding wordt overigens alleen toegekend aan erkende rechtshulpverleners.

Als je de WIA-beslissing hebt ontvangen, waartegen je bezwaar wilt maken, is het handig om zo snel mogelijk een pro forma bezwaarschrift in te dienen bij het UWV. Het pro-forma bezwaarschrift is een heel kort bezwaarschrift om de wettelijke bezwaartermijn veilig te stellen. In het pro- forma bezwaarschrift geef je kort de bezwaarreden aan, vraag je om een kopie van het WIA dossier toe te sturen en stuur je een kopie van de WIA beslissing mee. Na ontvangst van je WIA-dossier (die krijg je per post toegestuurd) krijg je van UWV 4 weken de tijd om het bezwaarschrift verder aan te vullen, dit geeft jou tijd in dit proces.

Controleer of de medische gegevens in het WIA dossier compleet zijn;
zoals jouw medisch verleden, diagnose, behandeling die je volgt, de behandeling die je nog gaat volgen, eventuele medicatie en jouw dagverhaal. Noteer in je bezwaarschrift de punten waarmee je het niet eens bent of die volgens jou niet compleet zijn. Ben je van mening dat er medische gegevens ontbreken in het dossier? Voeg bij je bezwaarschrift zelf relevante medische rapportages toe of verzoek het UWV om alsnog informatie op te vragen bij jouw behandelaar of specialist. De medische gegevens vormen een belangrijke grondslag voor de WIA-keuring. Het is dus erg belangrijk dat alle medische gegevens aanwezig zijn en kloppen.   

Kijk altijd kritisch naar de Functionele Mogelijkheden Lijst (FML);
In de FML staan alle beperkingen die de verzekeringsarts heeft vastgesteld ten aanzien van werk. Loop alle beperkingen en punten in de FML na en schrijf in je bezwaarschrift op welke punten jij vindt dat er ten onrechte geen beperkingen zijn vastgesteld. Heel belangrijk: altijd onderbouwen waarom dit zo is! Doe dit door concrete voorbeelden aan te geven vanuit je dagverhaal of door te verwijzen naar conclusies van artsen en behandelaren.

Controleer de rapportage van de arbeidsdeskundige;
Het maatmanloon (het oude loon dat je verdiende voordat je uitviel) is belangrijk om te controleren omdat de berekening van het arbeidsongeschiktheidspercentage hierop is gebaseerd. In de rapportage van de arbeidsdeskundige kun je de berekening van het maatmanloon terugvinden. Soms zijn dit ingewikkelde berekeningen. Wat belangrijk is, is dat je hierin jouw oude salaris kunt herleiden en dat UWV de loonelementen waar jij recht op had tijdens je werk (denk bijvoorbeeld aan een structurele bonus) tot het inkomen heeft gerekend. Noteer eventuele onjuistheden en stuur (indien nodig) een loonstrook mee.

Kijk naar de functies die door de arbeidsdeskundige zijn geselecteerd;
Als je het WIA-dossier hebt opgevraagd dan krijg je van de 3 functies die door de arbeidsdeskundige zijn geselecteerd een uitgebreide beschrijving per functie. Leg de FML en de genoteerde beperkingen in je bezwaarschrift naast de functiebeschrijvingen. Kijk of de functies nu nog steeds passend zijn. Stel dat UWV je geschikt acht voor de functie van kassamedewerker. Dit is voor 8 uur per dag waarbij je niet kunt afwisselen in zitten en staan. Stel dat jij vindt dat je beperkt bent op het punt zitten en dit niet langer kunt volhouden dan een half uur. Dan is het belangrijk om onderbouwd in het bezwaarschrift aan te geven dat jij vanwege je beperking deze functie niet kunt uitvoeren. Loop op deze manier de 3 geselecteerde functies na en onderbouw altijd goed je bezwaren!  

Tijdens de bezwaarprocedure zal UWV je een formulier toesturen met de vraag of je gebruik wil maken van een hoorzitting. Een hoorzitting klinkt heel formeel maar het is niets anders dan een gesprek met een jurist, bezwaarverzekeringsarts en/of bezwaararbeidsdeskundige. De hoorzitting wordt gehouden op het UWV-kantoor. Het is handig om deze zitting bij te wonen. Een hoorzitting geeft je het voordeel dat je persoonlijk het bezwaarschrift kunt toelichten en je eventueel nog aanvullende vragen kunt stellen. Uiteraard zal UWV ook aan jou vragen willen stellen over het bezwaarschrift.

Uiteindelijk zal het UWV een beslissing nemen over het bezwaarschrift. Het UWV kan oordelen dat jouw bezwaarschrift gegrond wordt verklaard. Dit betekent dat je in het gelijk wordt gesteld en dat het UWV de eerdere WIA-beslissing zal corrigeren.

Het kan ook zijn dat jouw bezwaarschrift ongegrond wordt verklaard. Dit betekent dat het UWV je niet in het gelijk stelt en dat de eerdere WIA-beslissing ongewijzigd in stand blijft.

Mocht je het daarmee niet eens zijn dan kun je hiertegen in beroep gaan bij de rechtbank, ook hiervoor geldt de termijn van 6 weken na de uitspraak.

Hopelijk is al deze informatie niet nodig maar als het toch speelt, is het handig om te weten wat voor jou hierin de route is.

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *