Energie Herstel

 • Energie Herstel

  Vertrek Sofie

  Helaas nemen wij afscheid van Sofie de Nooijer. Sofie was sinds februari 2021 betrokken bij onze praktijk.Sofie heeft als fijne collega, ergotherapeut en mens, bijna twee jaar bij ons gewerkt. Sofie woonde voor de liefde al een poosje in Amsterdam wat ze nog lange tijd heeft kunnen combineren met haar werk bij Energie Herstel. Maar voor de toekomst was het dichter bij huis werken, iets wat toch beter aansloot bij haar eigen privé-werk-balans (wat wij uiteraard begrijpen). Sofie heeft een leuke nieuwe werkplek in Amsterdam kunnen vinden. Ondanks dat wij haar als mens en ergotherapeut gaan missen, wensen wij haar heel veel werkgeluk en kansen in haar volgende werksituatie. Verder…

 • Energie Herstel

  Update wet en regelgeving bij ziekte

  Willemien volgt momenteel de drie daagse scholing “Weer aan het werk” van ergotherapeut Edith Brocke. Hierdoor is zij weer up to date wat betreft de laatste ontwikkelingen betreft wet en regelgeving bij ziekte. Maar heeft zij ook extra tools om als ergotherapeut jou zo goed mogelijk te begeleiden in dit proces. Edith Brocke schoolt ergotherapeuten in een behandelprogramma, gericht op re-integratie. Waarbij aandacht is voor hoe je een gesprek met de bedrijfsarts kunt aanvliegen, hoe je zelf regie neemt over jouw ziekteproces binnen de mogelijkheden qua wetgeving en heeft beschikt zij over nieuwe handvatten betreft het opstellen van een haalbaar en realistische re-integratie plan. Wil jij meer lezen over welke…

 • Energie Herstel

  Energie Herstel leidt andere ergotherapeuten op

  Willemien leidt vanuit Ergotherapie Nederland andere ergotherapeuten op om specifiek met de doelgroep burn-out en bore-out klachten te werken met de cursus “Ergotherapie behandeling bij burn-out en bore-out klachten”. Willemien startte in 2018 Energie Herstel en richtte zich op de doelgroep ‘burn-out en bore-out’. Ze viel het op hoe weinig collega’s zichzelf specialiseerden en zich bekwaam voelden op dit specifieke stukje vakgebied. Vanuit de ergotherapie was dit vakgebied nog onderbelicht. Ergotherapie is volgens de ziektekostenverzekeraars geïndiceerd wanneer iemand een handelingsprobleem ervaart. De mensen met burn-out of bore-out klachten ervaren structureel handelingsproblemen waardoor ergotherapie laagdrempelig is en een goede start voor herstel. De diagnose burn-out en bore-out zijn niet opgenomen in…

 • Energie Herstel

  Arbeidsdeskundigonderzoek

  Wanneer na de 1e jaarsevaluatie twijfel bestaat of iemand terug kan keren naar zijn oude functie, moet binnen 6 weken na het verstrijken van het 1e jaar een arbeidsdeskundig onderzoek ingezet worden. Een arbeidsdeskundige beoordeelt dan, op basis van de informatie die hij/zij van de bedrijfsarts, werkgever en werknemer krijgt of in het tweede ziektejaar de inspanningen gericht zullen zijn op terugkeer naar eigen werk (spoor 0), ander werk bij de werkgever (spoor 1) of werk bij een andere werkgever (spoor 2).  Met het arbeidsdeskundig onderzoek adviseert de arbeidsdeskundige de werkgever en jou over de mogelijke re-integratiemogelijkheden. Meestal vindt het arbeidsdeskundigonderzoek plaats rond het einde van het eerste ziektejaar. Maar soms kan…

 • Energie Herstel

  Eerste jaarsevaluatie

  Wanneer iemand in dienst is met een vast contract is die werknemer twee jaar beschermd door de werkgever. Gedurende deze twee jaar moeten juiste stappen worden doorlopen in het traject van ziekte, lees hierover hier meer.  Na één jaar ziekte vindt de overgang plaats naar jaar twee, deze overgang gaat gepaard met de verplichte 1e jaar evaluatie. 1e jaars evaluatieEen 1e jaars evaluatie is een gesprek tussen de jou en je werkgever. De werkgever kan vertegenwoordigd zijn door de direct leidinggevende maar ook door iemand van HRM of een casemanager. Belangrijk is dat diegene waarmee gedurende het eerste jaar contact is geweest in de re-integratie aanwezig is tijdens dit gesprek. In dit gesprek worden twee…