Energie Herstel

Door de inzet van een activitytracker wordt herstellen meetbaar.

Bijna iedereen die in de praktijk bij mij start heeft een energie probleem. De grootste groep die ik zie, komt om te herstellen van overbelastingsklachten, een burn-out of kampt juist met aanhoudende vermoeidheid vanuit langdurig gemis aan uitdaging. Ook zie ik mensen met klachten na COVID of met andere redenen waardoor hun energie helaas lager is, dan dat ze zouden willen. Ondanks de verschillende achtergronden hebben de meesten dezelfde aanmeldvraag: herstellen en grip krijgen op hun energie. Waar wij binnen de ergotherapie op verschillende manieren mee aan de slag gaan.

De ergotherapie behandeling is dan ook gericht op het praktisch beter leren verdelen van de balans tussen werk en privé. Er is aandacht voor het ontstaan van de klachten, mogelijke valkuilen en hoe jij hier beter mee om kunt gaan. Je krijgt educatie over de werking van het stress systeem, hoe conditieopbouw en herstel plaats vindt en je krijgt handvatten aangereikt hoe jij zelf hier invloed op kunt uitoefenen. De behandeling wordt afgestemd op jouw dagelijks leven (thuissituatie, werk- en/dagbesteding, vrije tijd en sociale contacten), waardoor je direct aan de slag kan. En later in het traject is er aandacht voor het leren herkennen van signalen van een terugval, zodat jij kan leren met behulp van tools toekomstige klachten bij te sturen en/of te voorkomen.

In deze persoonlijke zoektocht naar herstel van het lijf en het hoofd werk ik in de praktijk steeds vaker met de activity tracker van de Garmin. Deze vorm van registratie maakt meetbaar wat jij doet aan inspanning en rust, waardoor ik als therapeut makkelijk kan aflezen wat mogelijke verbeterpunten zijn. Jij leert jouw lijf beter kennen en door deze meetbaarheid nemen mensen zichzelf makkelijker serieus.  

wearable technology human hand fitness activity tracker vector illustration  6090591 Vector Art at Vecteezy

Regelmatig is in de periode die voorafging aan de klachten het voelen verstoord geraakt. Mensen zijn gewend geraakt om op adrenaline door te gaan of zijn gewend klachten te negeren. Veel mensen die ik zie, hebben lange tijd roofbouw gepleegd op hun lijf. Dit kan komen door een overleefstatus waarin iemand heeft gefunctioneerd of door bepaalde karaktereigenschappen en manieren waardoor iemand gewend was zijn leven in te richten. Omdat energie en hoe iemands lichamelijke conditie is, niet altijd aan de buitenkant te zien is, denken de meeste mensen dat de resultaten van hun fysieke gesteldheid wel meevalt. Het zou fijn zijn als dit ook zo was maar wanneer iemand met klachten bij mij binnenkomt, is hierin meestal wel (tijdelijke) schade in de vorm van een te hoge hartslag, een te lange hersteltijd na inspanning, verstoorde nachtrust of verminderde slaapkwaliteit te zien. Wanneer iemand continue vermoeid is, of herstellende is van langdurige overbelasting, zijn hierover namelijk bijna altijd gegevens te meten, waardoor jij jouw lijf serieuzer kan leren nemen. Die worden zichtbaar en meetbaar door de inzet van een activitytracker.

Door te werken met een activitytracker kan ik laten zien wat inspanning jouw lijf kost en wat de daadwerkelijke hersteltijd van inspanning voor je lijf is. Nu is het niet zo dat jij van mij gaat leren hoe je levenslang hierin aanpassingen moet doen en blijvend op de rem moet staan. In veel gevallen is dit namelijk ook niet nodig. De garmin, op de manier waarop ik hem inzet is vooral een tool om tijdens de behandeling inzichtelijk te maken waar jij staat en waar hierin voor jou verbeterpunten liggen. Wanneer deze duidelijk zijn, kan iemand kijken of hij met wat aanpassingen zijn hersteltijd kan verkorten en een marge kan inbouwen om tot verbetering te komen. Natuurlijk is het wenselijk dat iemand gedurende de behandeling gaat experimenteren met de voorgestelde aanpassingen en een weg gaat zoeken om deze een periode lang vol te houden. Maar vaak is levenslang niet nodig. Wanneer iemands klachten afnemen mag hij aanpassingen natuurlijk weer over boord gooien. Wel is het raadzaam deze adviezen voor jezelf te noteren, mocht je in de toekomst een terugval hebben, dan kun je hier eenvoudig naar terug pakken.

Voordat ik met deze activity trackers van de Garmin ben gaan werken, heb ik eerst uitvoerig onderzocht welk type en welk merk binnen de behandeling zou passen. Het inzetten van een horloge moest laagdrempelig zijn, niet te duur voor eigen aanschaf zijn en eenvoudig toepasbaar. In deze zoektocht bleek al snel dat specifiek de  Garmin ver gespecialiseerd was op het gebied van stresslevels en het inzichtelijk maken van een bodybattery. Deze functies van de Garmin zet ik dan ook in, in de behandeling. Mijn werkwijze houdt in, dat ik de simpelste variant van de Garmin vanuit de praktijk uitleen voor ongeveer twee weken. Deze twee weken moet iemand globaal bijhouden wat hij heeft gedaan en het horloge dag en nacht dragen. De keer erna lezen we de gegevens samen in de praktijk uit en leggen we jouw dagplanning ernaast. Samen stellen we verbeteracties op, waar jij opnieuw 1 à 2 weken mee aan de slag kan. Dan komt de evaluatie waarin we vaststellen of jij dit verder, zonder meetbaar instrument, zelf kan voortzetten. In de wereld van de Garmins zijn er veel verschillende soorten en maten, prijsklassen en types. Binnen de praktijk heb ik bewust gekozen voor het laagste instapmodel omdat deze de basisfuncties bezitten die nodig zijn om aan te sturen op herstel en de eventuele aanschaf na de behandeling wenselijk maakt. Sommige mensen vinden het een verademing om hem weer bij mij in de kast te leggen maar anderen willen het graag meetbaar houden en kopen er zelf een.  

In de praktijk werk ik nu ongeveer twee jaar met de Garmin en ik heb inmiddels de nodige ervaring bij verschillende cliënten, tijdens diagnoses en ook bij mezelf in verschillende situaties opgedaan. Ondanks dat ik er zelf ontzettend enthousiast over ben en veel succeservaringen zie in de praktijk, wil ik wel aangeven dat er verschillende meningen bestaan over de betrouwbaarheid van activitytrackers. Omdat Energie Herstel hem vooral inzet als leidraad, waarmee jij leert je leefstijl bij te sturen, zie ik hierin alleen maar meerwaarde. Maar wanneer het onderdeel is van een onderzoek, zou je kunnen zeggen dat de betrouwbaarheid van de hartslag niet 100% kan zijn. Dit omdat je het horloge aan je pols draagt in plaats van als hartslagband op het hart. Uiteraard wanneer je een hele uitgebreide sporttest ondergaat waarbij je aangesloten wordt aan allerlei apparatuur is de betrouwbaarheid van de meting hoger. Maar ik durf wel te zeggen dat als het al zo zou zijn dat de Garmin er een paar slagen naast zit qua geregistreerde hartslag, dat de uitkomsten niet veel zullen afwijken. Wanneer de garmin bijzondere of verontrustende gegevens laat zien, vraag ik altijd een huisarts of andere specialist mee te kijken. Wanneer er dan aanvullend onderzoek plaats vindt, worden meestal dezelfde bijzonderheden geconstateerd waarop natuurlijk soms medische acties nodig zijn, die buiten de ergotherapie liggen.

Ben jij benieuwd naar de inzet van de Garmin binnen de behandeling, informeer dan hiernaar bij jouw ergotherapeut. Of wil je meer lezen over hoe de bodybattery exact werkt, lees dan hierover meer.

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *