Energie Herstel

Help, ik heb mezelf ziekgemeld. En nu?

Van alle mensen die ik in mijn praktijk zie, zijn de meeste mensen tijdelijk ziek gemeld door hun werkgever. Ik hoop natuurlijk dat ze bij mij komen, voordat ze zijn uitgevallen. Maar meestal werkt het zo, dat mensen pas aan de bel trekken wanneer ze daadwerkelijk de man met de hamer zijn tegen gekomen. In de praktijk zie ik dan ook dat men vaak pas echt gemotiveerd is om gedrag aan te passen, wanneer klachten zo ernstig zijn, dat dit het dagelijks leven belemmerd.

Omdat ik als ergotherapeut ben gespecialiseerd in burn-out en bore-out problematiek richt ik mezelf op de behandeling van klachten en het opbouwen van energie. Wanneer iemand is uitgevallen in zijn werk wordt er altijd met de re-integratie rekening gehouden. Maar ik ben en blijf ergotherapeut en geen re-integratie coach. Eerder verwees ik mensen altijd voor specifieke vragen rondom wet- en regelgeving naar het re-integratiebureau, bedrijfsarts, HRM of het UWV. Maar in de praktijk merkte ik dat het op de hoogte zijn van de huidige wet- en regelgeving heel prettig is. Vaak hebben mensen het gevoel dat de partijen waarmee ze spreken over werk gerelateerde- of uitkeringsvragen niet geheel onpartijdig zijn. Als het goed is zijn deze partijen wel onpartijdig, maar ik kan mezelf voorstellen dat het je kaarten en vragen open op tafel leggen soms onveilig kan voelen vanuit jouw kwetsbare ‘ziek-zijn’ positie. Vanuit deze behoefte heb ik recent twee cursusdagen gevolgd bij scholingsinstituut Elan, om mezelf bij te scholen over de huidige wet- en regelgeving. De ene cursusdag was gericht op ‘wet verbetering poortwachter en WIA’ en de andere cursusdag bestond uit “wet- en regelgeving sociale zekerheid”. Hiermee kan ik nu vanuit mijn achtergrond de mensen die bij mij in behandeling zijn ook wijzen op de huidige wet- en regelgeving.

Een van de meest gestelde vragen die mensen hebben wanneer ze net zijn uitgevallen is: Ik ben ziekgemeld, en wat nu? In deze blog leg ik uit, hoe dit proces eruitziet, wat je hierin kan verwachten, maar ook waar jij op kan letten. Wanneer je ziekgemeld bent door je werkgever en het ernaar uitziet dat het wat langer gaat duren, meldt je werkgever je aan bij de bedrijfsarts. De ene werkgever doet dit sneller dan de andere maar normaliter zou je een arbo-arts of bedrijfsarts moeten spreken binnen 6 weken na je eerste ziektedag. Dit kan dus ook eerder zijn.

Veel mensen ervaren veel stress rondom het eerste gesprek met de bedrijfsarts. Deze afspraak met de desbetreffende arts, geeft al snel het gevoel van het “weer moeten gaan werken”. Heel vaak valt zo een afspraak reuze mee en denkt de bedrijfsarts met je mee over wat er nodig is om weer te gaan herstellen. Soms vinden mensen het fijn dat ik al kort wat op papier zet vanuit Energie Herstel met wat onze bevindingen zijn over de aard van de klachten en hoe wij samen denken over het hersteltraject en de gestelde doelen. Dit kan helpen de bedrijfsarts inzicht te geven in jouw behandeling en het stappenplan richting herstel. Daarnaast kan het handvatten bieden om het gesprek met de bedrijfsarts in te gaan.

Hieronder enkele tips voordat je een eerste gesprek met de bedrijfsarts aangaat:
– (In nietcorona tijd) mag je altijd een vertrouwenspersoon meenemen naar dit gesprek. Twee mensen horen altijd meer dan één. Aangezien dit in de huidige situatie niet altijd mogelijk is, kun je ook aan de bedrijfsarts vragen of je het gesprek op mag nemen. Op deze manier kun je het gesprek nog eens terugluisteren of iemand anders mee laten luisteren naar dit gesprek.  Maak een lijstje met punten die je zelf graag wil bespreken tijdens dit gesprek.
– Noem wat jij zelf al hebt gedaan om je klachten te verminderen (welke therapieën je volgt, wat zijn de stappen die je al hebt gezet etc.)
– Doe jezelf niet beter voor dan je bent en vertel open en eerlijk wat je klachten zijn, waardoor werk voor jou nog niet mogelijk is.
– Mocht je al onder behandeling zijn bij een therapeut, vraag deze dan om daarover iets op papier te zetten zodat je (als je dat wilt) kan laten zien waar je momenteel mee bezig bent.

Maar wat als dit gesprek niet meevalt en je het gevoel hebt dat de bedrijfsarts jou niet begrijpt? Dan is het handig om te weten wat de rol is van de bedrijfsarts en wat deze precies doet. De bedrijfsarts maakt vanuit zijn of haar expertise een inschatting over jouw arbeids(on)geschiktheid van dat moment. Dit wordt een probleemanalyse genoemd waarin een advies komt richting jou en je werkgever. Deze probleemanalyse wordt opgenomen in jouw ziektedossier bij de werkgever. De bedrijfsarts is bevoegd een oordeel te geven op de vraag of jij als werknemer al dan niet in staat bent om je werkzaamheden (deels) te hervatten. Soms zal ook de huisarts of behandelend specialist een mening hebben over deze arbeids(on)geschiktheid, maar de bedrijfsarts oordeelt. Toch is het oordeel van de bedrijfsarts slechts een advies.

Wat gebeurt er als jij het niet eens bent met het oordeel van je bedrijfsarts?

Je kunt hierover in gesprek gaan met je leidinggevende en deze mag ook afwijken van het advies van de bedrijfsarts. Deze kan bijvoorbeeld de inschatting maken dat gezien de omstandigheden op je werk iets anders passender is.

Wanneer je werkgever het advies van de bedrijfsarts overneemt en hierin geen andere opties ziet, heb jij twee keuzes. Je kunt ervoor kiezen om het advies van de bedrijfsarts toch op te volgen. Waarbij je aangeeft dat je het wilt proberen, maar dat je geen garantie kan geven of dit gaat lukken. Hiermee laat je uiteraard je goede wil zien, maar als jij het gevoel hebt dat het niet realistisch is en het je herstel alleen maar belemmert, is het de vraag of dit verstandig is. De andere keuze is het aanvragen van een second opinion. Als jij als werknemer twijfelt aan het advies van de bedrijfsarts of als je behoefte hebt aan meer informatie, dan kun je sinds 1 juli 2017 een andere bedrijfsarts raadplegen: een second opinion. Bedrijfsartsen moeten een verzoek om een second opinion altijd honoreren, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om dit niet te doen. De werkgever zorgt ervoor dat een second opinion-arts beschikbaar is en hij betaalt het extra consult.

Er zijn twee redenen waarom het belangrijk is je eerste ziekte dag te noteren. De eerste reden is dat je wettelijk twee jaar de tijd hebt om te re-integreren. Het eerste ziektejaar staat in het teken van re-integratie naar je oude functie. Mocht dit niet lukken, wordt in het tweede ziektejaar het zogenoemde tweede spoor ingezet waarin gezocht wordt naar mogelijkheden buiten je functie of soms zelfs buiten het bedrijf. In sommige gevallen wordt het tweede spoor vervroegd ingezet, dit gebeurt wanneer bij voorbaat al duidelijk is dat re-integratie in je oude functie niet haalbaar zal zijn. Reden twee heeft te maken met je salaris uitbetaling bij ziekte. Per CAO en werkgever bestaat er verschillende regelgeving met betrekking tot uitbetaling bij ziekte. Zoek dit voor jezelf op in jouw CAO of vraag het na bij HRM, want het is vervelend als je hierin voor verassingen komt te staan. Sommige werkgevers betalen het hele eerste jaar 100% uit, maar bij andere werkgevers kan dit al snel teruglopen naar 70%. Lager dan 70% wordt dit niet (binnen een vast dienstverband) omdat je werkgever verplicht is jou bij ziekte in de eerste twee jaar 70% uit te betalen.

Uiteraard hoopt iedereen snel weer klachtenvrij te zijn en weer aan de slag te gaan, maar mocht dit langer duren, is het altijd handig om te weten hoe een dergelijk proces verloopt.

Hopelijk is deze kennis overbodig en kun jij snel weer aan de slag. Wil je meer weten over de rol en taken van een bedrijfsarts? Op de website van arboportaal kun je hierover meer informatie vinden.

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *