Energie Herstel

Eerste jaarsevaluatie

Wanneer iemand in dienst is met een vast contract is die werknemer twee jaar beschermd door de werkgever. Gedurende deze twee jaar moeten juiste stappen worden doorlopen in het traject van ziekte, lees hierover hier meer.  Na één jaar ziekte vindt de overgang plaats naar jaar twee, deze overgang gaat gepaard met de verplichte 1e jaar evaluatie.

1e jaars evaluatie
Een 1e jaars evaluatie is een gesprek tussen de jou en je werkgever. De werkgever kan vertegenwoordigd zijn door de direct leidinggevende maar ook door iemand van HRM of een casemanager. Belangrijk is dat diegene waarmee gedurende het eerste jaar contact is geweest in de re-integratie aanwezig is tijdens dit gesprek. In dit gesprek worden twee onderwerpen besproken namelijk;
1. Terugblik: Evaluatie van de inspanningen en resultaten tot dan toe;
2. Vooruitblik: hierbij dient een inschatting gemaakt te worden van de kans dat iemand na 2 jaar verzuim het werk weer volledig (in uren en taken) kan doen. Wanneer er twijfel is of iemand wel of niet terug gaat komen in eigen functie, moet er binnen 6 weken na het verstrijken van het 1e jaar een arbeidsdeskundig onderzoek worden ingezet. Er moeten zwaarwegende redenen zijn om dit onderzoek niet te doen of uit te stellen. Deze redenen moeten goed gemotiveerd zijn en beschreven staan in het re-integratiedossier. Voor het uitstellen van het arbeidsdeskundig onderzoek kan worden gekozen als iemand, bijvoorbeeld vanwege een lang behandeltraject, nog weinig tijd heeft gehad om te re-integreren. Door het arbeidsdeskundig onderzoek bijvoorbeeld 3 maanden uit te stellen krijgt een werknemer de kans om in die tijd te laten zien of het re-integreren in eigen werk kansrijk is.

Hoe kun je jezelf voorbereiden op een eerste jaar evaluatie?
Maak aantekeningen bij onderstaande vragen en neem deze mee naar het 1e jaars evaluatie gesprek.

Hoe verliep het contact tussen jou en je leidinggevende/collega’s/re-integratie begeleider?

 • Ben je hier tevreden over?
 • Was er voldoende interesse in jou?
 • Heb je  voldoende steun of medewerking ervaren?

Waar sta je nu in je re-integratie?

 • Wat is momenteel je opbouwschema?
 • Lukt het opbouwen?
 • Hoeveel uur werk je nu?
 • Voel je je in de uren dat je werkt productief?
 • Pak je in die uren je eigen taken op?
 • Is er voldoende balans tussen wat je kunt en wat je doet?
 • Is er een goede werk-privé balans?

Hebben jullie beiden alles eruit gehaald in het eerste jaar van re-integratie?

 • Zijn er oplossingen gezocht voor problemen die er waren (bijv. vervoer, aanpassing werkplek, rustige ruimte e.d.)
 • Is er iemand betrokken die jou helpt met het opstellen van een plan om terug te keren in werk?
 • Wordt er voldoende naar jouw mening gevraagd? En wordt jouw inbreng serieus genomen?
 • Heb je zelf ideeën of oplossingen aangedragen? En wat is hiermee gebeurd?

Als je eerlijk bent over  de toekomst en jouw voortgang…..?

 • Denk je dan zelf dat je al je taken en uren weer kunt gaan vervullen?
 • Waar zitten de knelpunten?
 • Hoe kunnen deze knelpunten worden opgelost?
 • Verwacht je dat je eigen werk op termijn passend weer volledig is?

Wanneer iemand ten tijde van de 1e jaarsevaluatie, 65% van zijn eigen taken en uren doet mag een 2e spoor traject (werk zoeken bij een andere werkgever) geweigerd worden. Lees hier, hierover meer.

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *