Energie Herstel

Opstellen programma van eisen (passend werk)

Wanneer jij langere tijd ziekgemeld staat bij jouw werkgever en je weer kan gaan beginnen met werken, kan het zo zijn dat het werk tijdelijk (of blijvend) aangepast moet worden. Door deze aanpassing wordt de kans op een succesvolle re-integratie vergroot en wordt overbelasting voorkomen. Soms is een functie tijdelijk aangepast tijdens je re-integratie en zal er na jouw re-integratie nog verder gezocht moeten worden naar aangepast werk binnen de organisatie (indien aanpassingen nodig blijven).

Volgens de Wet Verbetering Poortwachter moet de werkgever zich inspannen om een zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Kijk hier voor het gehele overzicht aan verplichtingen: Wanneer een aanpassing van het werk daarbij helpt, dan moet de werkgever daarvoor zorgen. Ook kan aangepast werk worden aangeboden. Dat moet wel passen bij de ervaring en opleiding van jou en bij de beperkingen die aanwezig zijn.

Voorbeelden van aanpassingen zijn:

  • Minder uren werken
  • Flexibele werktijden
  • Meer mogelijkheden voor de werknemer om het werk zelf in te delen
  • Optimale inrichting van de werkplek
  • Eventueel hulpmiddelen
  • Bepaalde (belastende) taken weglaten en andere (minder belastende) taken toevoegen
  • Mogelijkheid om deels thuis te werken

Passend werk is iets anders dan een passende functie. Een passende functie bestaat uit passend werk, maar passend werk leidt niet altijd tot een passende functie. Soms kan er een functie worden gecreëerd. Er is dan sprake van jobcarving; uit allerlei andere functies worden dan taken gehaald die passen bij de werknemer en dit pakket aan taken wordt dan een nieuw te creëren functie. Omdat dit grote consequenties kan hebben in een klein bedrijf komt jobcarving meestal bij grotere bedrijven voor. Het zoeken naar een passende functie vindt plaats als duidelijk is geworden dat terugkeer naar de eigen functie niet haalbaar blijkt te zijn. Het zoeken naar passend werk vindt vaak al aan het begin van de re-integratie plaats. Op die manier kan iemand rustig starten met het opbouwen van een werkritme en zijn/haar belastbaarheid, zonder dat zij meteen aan hoge eisen worden blootgesteld.

Wanneer je op zoek bent naar werk welke voor jou ‘passend’ is, kun je een programma van eisen opstellen. Met een programma van eisen kan je een praktisch overzicht creëren van de eisen waaraan het werk en de taken op dat moment moeten voldoen om passend te zijn voor jou. Een ‘programma van eisen passend werk’ kan hierbij worden ingezet in overleg met de leidinggevende en de bedrijfsarts. Dit geeft tevens inzicht in wat iemand nodig heeft om terug te keren naar werk.

Programma van eisen
Een programma van eisen kan door jou in samenspraak met je ergotherapeut van Energie Herstel worden ingevuld. De eisen waaraan passend werk moet voldoen zijn meestal een rechtstreeks gevolg van de beperkingen en valkuilen van de betrokkene. Het is van belang om te formuleren wat jij WEL kan. Probeer in dit programma van eisen het woordje NIET te vermijden. Bijvoorbeeld: de werknemer kan zich goed concerteren in een stille ruimte met weinig licht. In plaats van: de werknemer kan zich niet concentreren in een kantoortuin. Het programma van eisen is opgebouwd uit de volgende onderwerpen: werktaken, werktijden, werkplek, werkwijze, werkdruk. Het is van belang per onderwerp zo concreet mogelijk aan te geven aan welke eisen het werk moet voldoen. Let er daarbij op dat er geen medische informatie wordt genoteerd, omdat het handig is dit verslag ook te kunnen delen met de werkgever. Verder is het goed om te beseffen dat het programma van eisen een momentopname is, welke mogelijk in de loop van het re-integratietraject kan worden aangepast. Het is daarom belangrijk altijd een datum te vermelden in het document.

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *