Energie Herstel

Energie Herstel leidt andere ergotherapeuten op

Willemien leidt vanuit Ergotherapie Nederland andere ergotherapeuten op om specifiek met de doelgroep burn-out en bore-out klachten te werken met de cursus “Ergotherapie behandeling bij burn-out en bore-out klachten”.

Willemien startte in 2018 Energie Herstel en richtte zich op de doelgroep ‘burn-out en bore-out’. Ze viel het op hoe weinig collega’s zichzelf specialiseerden en zich bekwaam voelden op dit specifieke stukje vakgebied. Vanuit de ergotherapie was dit vakgebied nog onderbelicht. Ergotherapie is volgens de ziektekostenverzekeraars geïndiceerd wanneer iemand een handelingsprobleem ervaart. De mensen met burn-out of bore-out klachten ervaren structureel handelingsproblemen waardoor ergotherapie laagdrempelig is en een goede start voor herstel. De diagnose burn-out en bore-out zijn niet opgenomen in het handboek van de DSM. Wat maakt dat andere hulpverleners, welke vanuit dit handboek een diagnose behandel combinatie code voor de zorgverzekeraar moeten koppelen, met alleen een burn-out of bore-out geen traject mogen starten. Juist om deze reden is bekendheid voor het behandelen van deze doelgroep onder ergotherapeuten wat haar betreft essentieel.

Vanuit haar achtergrond in de specialistische GGZ heeft zij gezien dat heel wat uiteenlopende psychiatrische problematiek begint bij langdurige overbelasting of onderbelasting en stress. Door de verhoogde opnamedrempels in de GGZ en de lange wachtlijsten werd de problematiek waarmee cliënten binnenkwamen steeds complexer. En voor haar gevoel daarmee de invloed van de ergotherapie op het herstel steeds kleiner. Door deze ontwikkeling ontstond bij haar de behoefte om mensen eerder te kunnen helpen, in een fase waarin minimale bijsturing zorgt voor een groter resultaat. Dit was destijds de reden om met Energie Herstel te starten. In haar oriëntatie voor de start van deze praktijk merkte zij op dat er nog maar weinig collega’s in het vak actief waren met deze doelgroep. Vaak kwamen collega-ergotherapeuten mensen met een burn-out (of bore-out) in de praktijk tegen als nevendiagnose maar behandelden zij deze nog niet als hoofddiagnose. Er is geen discipline als ergotherapie die zo goed en praktisch is in het aanpakken van handelingsproblemen, het spiegelen van gedrag, het geven van psycho-educatie en het voorzien van passende tips op maat voor herstel. Om deze reden is zij naast deze doelgroep te behandelen ook begonnen met het delen van kennis om met deze specifieke doelgroep te kunnen werken. Deze kennis zat hem eerst in het geven van (gratis) webinars via LinkedIn. Al snel merkte zij dat de interesse en de noodzaak dit breder te dragen groot was.

Willemien heeft haar kennis, tools en handvatten gebundeld en een 3-daagse cursus ontwikkeld die wordt gegeven via de Ergo Academie, het scholingsonderdeel van Ergotherapie Nederland. In deze cursus geeft zij haar totaalpakket weg van wat zij doet in de praktijk. Hiernaast geeft zij twee verdiepende webinars waarbij ze twee losse onderdelen uit de cursus belicht namelijk: het webinar Burn-out of bore-out: Herkennen en herstellen & het webinar: Overprikkelingsklachten bij overbelasting en hooggevoeligheid.

Inmiddels zijn er al heel wat ergotherapeuten geschoold met deze 3-daagse cursus en opgenomen op de zorgkaart, welke hier te vinden zijn. Hier kunnen collega ergotherapeuten elkaar vinden voor overleg, maar kan er ook doorverwezen worden. De cursus wordt door collega’s maar ook door cliënten als welkom ontvangen.

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *